Posty

Wyświetlanie postów z 2011

STAROŻYTNE PERU

Obraz
Autor publikacji to doświadczony specjalista z zakresu archeologii Ameryki Południowej, uznany w kraju i zagranicą. Książka „Starożytne Peru” to historia rozwoju cywilizacyjnego rozległego geograficznie regionu Andów Centralnych – od zachodniej Boliwii, przez dzisiejsze Peru, aż po północne skrawki Chile – w okresie od mniej więcej 8000 lat przed naszą erą (tzw. schyłkowy plejstocen) do początków okresu kolonialnego (XVI wiek n.e.), kiedy to potężne imperium Inków (Tawantinsuju) zostało podbite przez 300 zaledwie hiszpańskich desperados pod wodzą Pizarra – byłego świniopasa, a wkrótce wicekróla. Starożytne Peru to teren wielu wspaniałych kultur i cywilizacji prekolumbijskich, od dawna niezwykle fascynujący archeologów i historyków, bo wyjątkowo obfitujący w pozostałości archeologiczne, z najsłynniejszymi Tiahuanaco i Machu Picchu na czele. Autor monografii Starożytne Peru pokusił się o ukazanie „motoryki przemian kulturowych” na tym terytorium i zaprezentowanie aktualnych „koncepcji …
Obraz
MAJOWIE.NIEZWYKŁA CYWILIZACJAMajowie to historia 3000 lat cywilizacji Majów w Ameryce Środkowej – od najstarszych zabytków, przez wspaniałe miasta okresu klasycznego, aż po dzień dzisiejszy:
- Początki niezwykłej kultury, dzieje jej rozkwitu oraz nagłego upadku
- Niezwykłe osiągnięcia ludzi, którzy nie znali obróbki metalu, koła, ani zwierząt pociągowych
- Boscy królowie, ich zacięte wojny i krwawe ofiary oraz wzniesione na ich cześć piramidy
- Ukryte w dżungli miasta, skarby z jadeitu, zagadkowe księgi z kory
- Odczytanie hieroglifów, bogowie i wierzenia
- Wyjaśnienie tajemnic czterech kalendarzy używanych przez Majów: : haab, tzolk'in, długiej rachuby i cyklu 819 dni.