Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Happy New Year 2014 !!!

Obraz

Bóstwa III

Obraz
ITZAMNA - ("Rosa Nieba"), bóg panteonu Majów, bóstwo nieba, "Pan Dnia i Nocy", bóg lecznictwa, wynalazca pisma i ksiąg, pierwszy kapłan, syn Ku. Odgrywał dużą role w świętach i ceremoniach, zwłaszcza noworocznych, był przychylny ludziom. Synami Itzamna byli tzw. Bacab, bogowie czterech stron świata, podtrzymujący strop nieba. Itzamna był był wyobrażany w kodeksach jako bezzębny starzec z wydatnym, silnie zagiętym nosem.IXCHEL - ważne bóstwo panteonu Majów, małżonka Itzamny, bogini powodzi, ciąży, tkactwa, lecznictwa i księżyca; często identyfikowana z tęczą. Nie zawsze życzliwa dla świata, uchodziła także za personifikację wody jako niszczycielskiego żywiołu. Była matka wielu bogów. Wyobrażano ja z wężem na głowie, skrzyżowanymi piszczelami na szacie i szponami na palcach rąk i nóg.

KINICH AHAU - ("Pan oka Słońca") bóg słońca u Majów, powiązany ściśle z bogiem Itzamna, może jedno z jego wcieleń, podobnie jak Kinich Kak Mo "Słońce z promieniami ognia&q…

Złoto w Ameryce Południowej

Obraz
Złoto już w zamierzchłych czasach uważane było za jeden z najcenniejszych metali zaraz obok miedzi czy srebra. Jedną z jego najważniejszych cech był kolor, który po wypolerowaniu zaczynał błyszczeć, przez to szybko zaczęto utożsamiać go ze Słońcem.

W złożach pierwotnych złoto wytrąca się z gorących roztworów w skałach m.in poprzez nagłe spadki ciśnienia i temperatury. Występuje tam w postaci blaszek, bryłek, ziaren lub znajdują się w postaci rozproszonej, w rudach innych metali, takich jak piryt, siarczek arsenu oraz w tellurkach metali ciężkich, skutkuje to zanieczyszczeniem złota srebrem, żelazem, miedzią czy ołowiem. Natomiast w złożach wtórnych, które powstały na wskutek wietrzenia skał, złoto występuje w czystej postaci (tzw. samorodków).W Ameryce Południowej złoto odgrywało bardzo ważną rolę zarówno w religii jak i życiu codziennym (elit). Dlatego na przestrzeni wieków opracowano kilka metod jego pozyskiwania. Jedną z najczęściej praktykowanych, było szukanie grudek złota w k…