Złoto w Ameryce Południowej

Złoto już w zamierzchłych czasach uważane było za jeden z najcenniejszych metali zaraz obok miedzi czy srebra. Jedną z jego najważniejszych cech był kolor, który po wypolerowaniu zaczynał błyszczeć, przez to szybko zaczęto utożsamiać go ze Słońcem.

W złożach pierwotnych złoto wytrąca się z gorących roztworów w skałach m.in poprzez nagłe spadki ciśnienia i temperatury. Występuje tam w postaci blaszek, bryłek, ziaren lub znajdują się w postaci rozproszonej, w rudach innych metali, takich jak piryt, siarczek arsenu oraz w tellurkach metali ciężkich, skutkuje to zanieczyszczeniem złota srebrem, żelazem, miedzią czy ołowiem. Natomiast w złożach wtórnych, które powstały na wskutek wietrzenia skał, złoto występuje w czystej postaci (tzw. samorodków).W Ameryce Południowej złoto odgrywało bardzo ważną rolę zarówno w religii jak i życiu codziennym (elit). Dlatego na przestrzeni wieków opracowano kilka metod jego pozyskiwania. Jedną z najczęściej praktykowanych, było szukanie grudek złota w korytach rzek, najczęściej po ulewnych deszczach.Drugą metodę wydobycia przekazał w swych zapiskach Pedro Sancho de Hoz w 1534 r. Jego opis przedstawia procesy wydobycia w rejonie jeziora Titicaca. Wskazuje ona na 2 rodzaje kopalń:

1. Pierwszy typ to kopalnie, które składały się z tuneli o głębokości od 17 do ok 65m. Tunele były wąskie, niskie i ciemne, co powodowało że tylko 1 osoba mogła tam pracować. Wydobyty materiał transportowano w koszach w pobliże rzek, gdzie oczyszczano urobek.

2. Drugi typ kopalń zwany był "like wells a man's" czyli studnię na "głębokość" człowieka. Wydobycie polegało na kopaniu do takiego momentu, dopóki człowiek mógł samodzielnie opuścić wykop. Jeżeli wykop był za głęboki, opuszczano go i zaczynano kopać inny.

Kopalnie :

1. Los Infieles - kopalnie miedzi
2. Atacama - kopalnie miedzi
3. Pune de Jujuy - mała kopalnia i miejsce wytopu metali
4. Potosi - kopalnia miedzi i złota
5. Porco - kopalnia srebra
6. Antiqua - kopalnia złota
7. Buritica - kopalnia złota
8. Batan Grande - kopalnia miedzi

W kulturach Ameryki Południowej złoto zawsze posiadało łącznik z bóstwami np. noszone złote przedmioty były wyznacznikiem zdrowia i pomyślności dla ludów zamieszkujących dzisiejsze tereny Panamy i Costa Rica. Na terenie Kolumbii praktykowano wrzucanie złotych przedmiotów do jezior i obsypywano nowego władce złotym pyłem. Dla Inków złoto zaś było 'łzami słońca', ich stworzyciela. Co ważne Inkowie nie byli mistrzami w obróbce złota, a korzystali z umiejętności rzemieślników podbitych ludów. Jedne z najpiękniej wykonanych złotych przedmiotów odnajdujemy w kulturach:

- Tolima
- Quimbaya
- Chimu
- Tairona
- Muisca
- Sican


Komentarze

Popularne posty