Architektura Tiahuanaco & Huari (Wari) część 2

HUARI

Poprzedniczką Huari była kultura Huarpa 200 BC - 300 AD. Ludność zajmowała się głównie uprawą kukurydzy. Widoczny był bardzo silny wpływ kultury Nazca. W ikonografii występuję bóstwo z berłami 'staff god' w postaci męskiej i żeńskiej. W IV w.n.e zaczyna pojawiać się kryzys po którym swoją potęgę zaczyna budować k. Huari 550 - 1000/1050 AD. Cechami charakterystycznymi  w sztuce dla k. Huari był podział na komórki oraz zasada kontrastu. Powstawały duże ośrodki na powierzchni ok 1000 ha, domy rozmieszczone bardzo ciasno. Miasta otaczano murami (ok 4 m szer, 10 m wys.). Domy mieszkalne budowane były wokół placu centralnego. Budowano zagłębiane place (czasami cały budynek był zagłębiony w ziemię). Występuje bardzo duże zróżnicowanie pochówków - 7 typów (różnice w czasie, stratyfikacja społeczna)

1-3 pochówki proste - dół w ziemi przykryty kamieniami, z ubogim wyposażeniem
1 dół przykryty kamieniami

2 grób kilkupoziomowy

3 zagłębiony dół wyłożony płytami 


4 groby wykuwane w podłożu skalnym w obrębie budynków, przykryte płytą - na środku niej znajdował się otwór (toko), który służył do kontaktu ze zmarłymi. Bogate wyposażenie. W jednym grobie mogło się znajdować kilka ciał (pochówki wielokrotne)


5 lokowane w pomieszczeniach niegdyś zamieszkanych. Posiadają osobne wejścia do komór. Zajmują całe pomieszczenia. Bardzo bogato wyposażone (występuje złoto)6 pojedyncze lub podwójne pochówki w ścianach7 groby masowe, występują w zagłębieniach terenu, przykryte kamieniami. Niektórzy badacze są skłonni do teorii ze mogą to być groby o charakterze ofiarnym
PIQUILLACTA


Położona niedaleko dzisiejszego Cuzco. Znajduję się 3200 m.n.p.m i posiada tylko 1 wejście od wschodu. Miasto podzielone było na 4 strefy

1 strefa mieszkalna

2 strefa wydzielonych cel, magazynów w których przechowywano cenne przedmioty
3 strefa placów zbornych
4 strefa garnizonu wojskowego

Był to jeden z najważniejszych ośrodków administracyjnych kultury Huari. Miasto tworzyło zwartą całość. Bardzo widoczne są próby planowania. Domy mają kształt prostokątów lub kwadratów, często były pokrywane tynkiem. Budynki wykonane są przy pomocy kamieni i zaprawy, niektóre miały nawet piętra.
PACHACAMAC


Był to ważny ośrodek religijny ze świątyniami, placami, magazynami i domami kapłanów. Funkcjonowała tam również wyrocznia. Budowle wykonane były głównie z cegieł adobe. W czasie panowania Huari (600-800 n.e) miasto pełniło również funkcję administracyjną. Niestety wszystkie ważniejsze obiekty, które przetrwały do naszych czasów pochodzą już z okresu panowania Inków.Komentarze

Popularne posty