Ważne !!!

Do wszystkich latynoamerykanistów oraz miłośników Indian i Ameryki Łacińskiej!

Zwracamy się z apelem o pomoc do wszystkich zainteresowanych historią Nowego Świata, by 
w Polsce pozostało jedno z najważniejszych dzieł opisujących podbój Ameryki Łacińskiej. Dzieło autorstwa hiszpańskiego Dominikanina Bartolomé de Las Casas, Narratio regionum indicarum per hispanos Quosdam devastatarum verissima: priùs quidem per Episcopum Bartholomæum Casaum, natione Hispanum Hispaniae conscripta, napisane zostało w 1551 r. w obronie Indian Nowego Świata przed okrutnym traktowaniem ich przez Hiszpanów. Mimo wydanych przez Hiszpanię tzw. Nowych Praw (Leyes Nuevas) w 1542 r., mających poprawić los rdzennych mieszkańców Ameryki, a które w znacznej mierze były także efektem działalności Las Casasa, los Indian niewiele się zmienił. Dlatego też słynny „obrońca Indian" napisał kolejny tekst, którego egzemplarz mamy szansę przywrócić do zbiorów Biblioteki XX. Czartoryskich.
Narratio regionum indicarum... napisane po łacinie, zapewniło popularyzację dzieła poza granicami Hiszpanii. Wydanie z 1598 r. zostało opatrzone sztychami słynnego flamandzkiego rytownika i zarazem drukarza, Jean'a Theodora de Bry, co ogromnie podwyższa wartość dzieła. Grafiki te, przedstawiające w niezwykle drastyczny, i znacznie przesadzony sposób, sceny maltretowania Indian, wydatnie przyczyniły się do powstania tzw. czarnej legendy Hiszpanii.
Egzemplarz Narratio jest jedynym przechowywanym niegdyś w zbiorach polskich wydaniem tego dzieła z końca XVI wieku, a zarazem wyjątkowym dziełem sztuki edytorskiej. Wartość tego konkretnego egzemplarza podnosi również oryginalna skórzana obwoluta opatrzona superekslibrysem słynnego humanisty czeskiego i jednej z najważniejszych postaci w państwie Czeskim Petra Voka z Rožemberku. 

Odzyskanie tego szczególnego egzemplarza dzieła Las Casasa, utraconego ze zbiorów Książąt Czartoryskich i przywrócenie go do obiegu naukowego ma kolosalne znaczenie dla badaczy, również dlatego, że jest to jedyny egzemplarz tego dzieła w zbiorach polskich. By się tak stało, potrzebna jest suma 50.000 złotych. Prosimy zatem każdego, komu bliska jest tematyka Nowego Świata, a także los polskiego dziedzictwa kulturalnego o wsparcie w miarę możliwości naszych starań dowolną wpłatą na konto przeznaczone wyłącznie na potrzeby uzupełniania zbiorów:

FUNDACJA XX. CZARTORYSKICH
ul. św. Jana 19, 31-017 Kraków, 
nr konta: 70 1240 4533 1111 0010 4459 3145
z opisem: na zakup do zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich. 
Ewentualna nadwyżka zebranej na zakup Las Casasa kwoty zostanie przeznaczona na zakup innych obiektów do kolekcji Fundacji XX. Czartoryskich.

Dziękujemy Państwu za każdą wpłatę przybliżającą nas do odzyskania bezcennego pomnika piśmiennictwa europejskiego!


Zarząd Fundacji XX. Czartoryskich

Komentarze

Popularne posty